Kurser som ingår

Riktlinjer & Stöd vid systeminförande

Alla 4 kurserna i till ett fantastiskt pris!

Genomför kurserna i följande ordning:
  1. Införandekrav
  2. Arbetsområden
  3. Planeringsstöd
  4. Hjälpmedel