Introduktion till:
Att ta sig igenom och tillbaka efter en långtidssjukskrivning

Detta är en gratis introduktion till del 1, 2 och 3 som du betalar en blygsam summa för.

Är du själv långtidssjukskriven eller känner du någon som är det och vill vara ett bra stöd? För dig som är sjukskriven är det god ide att gå alla tre delarna.

  • Del 1: Vänder sig förutom till den sjukskrivne till vänner och familj.
  • Del 2: Vänder sig till sjukvård och rehabinstanser.
  • Del 3 Vänder sig till arbetsgivare och försäkringskassa och vad de kan hjälpa till med i en återgång.
Write your awesome label here.

 

Innehåll

  • Video

Du lär dig

Hur de betalda kurserna är tänkt att användas.

Målgrupp

För dig som är, har varit eller anhörig till en långtidssjukskriven person.
Din kursledare

Martin Björk

Jag är en man med allt för stor erfarenhet av långtidssjukskrivningar och att ta sig igenom och tillbaka efter desamma. Den kurs jag nu kommer att erbjuda innehåller erfarenheter om/från dessa perioder som jag nu vill dela med mig av.

Kontakt: martin.bjorkklv@outlook com
Patrick Jones - Course author