Digital Styrelseutbildning

Denna online utbildning för styrelsemedlemmar baseras på de föreläsningar vår kursledare Raoul Hasselgren har hållit för mer än 5000 personer samt den bok han har skrivit - "En styrelseledamots testamente" och lämpar sig för dig som funderar på att anta utmaningen att sitta i en styrelse eller redan sitter i en.

Utbildningen är i videoformat med tillhörande presentationsmaterial - kurslitteratur ingår samt diplom efter genomförd kurs. Kursen innehåller också kunskapsfrågor efter varje avsnitt samt referenser till cases som finns i boken.

Boken skickas separat.
Vill du hellre faktureras kan du kontakta oss på info@seniorconsulting.se.
Write your awesome label here.

 

Innehåll

 • Video
 • Kunskapsfrågor
 • Boken "En styrelseledamots testamente"
 • Diplom

Du lär dig mer om

 • Lagar och regler
 • Strategi och taktik
 • Ekonomi
 • Styrelsearbetet 
 • Företagsledning
 • Intressenter

Målgrupp

För dig som vill förbättra dig i styrelsearbetet eller har för avsikt att ingå i en styrelse.
Din kursledare

Raoul Hasselgren

 • Ledande befattningar i producentledet i 20 år (dagligvaror, sjukvård – Unilever, Johnson & Johnson).
 • Ledande befattningar i grossist- och detaljistledet i 20 år (storhushåll, dagligvaror, varuhus – Dagab, Nordiska kompaniet NK).
 • Styrelseuppdrag sedan 1966 (executive search, handel, produktion, fastigheter) i ca 70 styrelser.
 • Har sedan 1996 bedrivit utbildning av ca 5 000 styrelseledamöter vid Handelskamrarna i Stockholm, Uppsala, Gävle, Umeå och Lycksele, vid Baltic Institute of Corporate Governance styrelseutbildningar i Estland, Lettland och Litauen samt vid Michaël Berglund Board Values utbildning av såväl styrelseledamöter som ordföranden.
 • Har haft stående spalter i Professionellt Styrelsearbete (publiceras av StyrelseAkademien).
 • Arbetat med styrelseutbildningar för IFC (International Finance Corporate), som ingår i Världsbanken.
Patrick Jones - Course author