Integritetspolicy

Personuppgifter – hur dom hanteras och används

För att registrera sig i webbkursportal.se krävs endast e-postadress, för och efternamn och telefonnummer samt att du anger ett lösenord. När du uppger dina personuppgifter hos oss godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. I detta ingår att vi kommer informera dig om uppdateringar som sker i material som du har tillgång till och om generella uppdateringar i tjänsten.

Du medger också att vi delar denna persondata med kursledaren som du köpt föreläsningen eller kursen av. Vem kursledaren är framgår av vem som är skapare av kursen eller föreläsningen du fått tillgång till. Kursledarna får använda denna information för att kontakta dig i anslutning till kursen som du har tillgång till.
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig och om du ser felaktigheter har du givetvis rätt att begära att få dem rättade.

Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:
  • Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
  • Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
  • Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
  • Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
  • Rätten att bli raderad gäller inte då vi är skyldiga enligt bokföringslagen att behålla uppgifterna.
  • Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga rätt att få dina personuppgifter flyttade, under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
  • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen förutsatt att behandlingen inte krävs för att varan/tjänsten ska fungera.
  • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och Pygmalion AB kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.
  • Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part.

Direktmarknadsföring

Pygmalion AB använder direkt marknadsföring för att ge relevanta förslag och erbjudanden för dig som användare av någon av Pygmalion AB:s tjänster.

Vi använder också direkt marknadsföring för att ge dig information om när större nyheter inom dina produktområden finns tillgängliga.

Pygmalion AB följer SWEDMA etiska riktlinjer vad gäller direkt marknadsföring.

Cookies


Cookies används också för att ge dig en personlig upplevelse på vår hemsida och för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Dessa är små textfiler som placeras på datorn av webbservern. Cookies fungerar som ett ID och gör att hemsidan fungerar på bästa möjliga sätt.

Om du inte vill ta emot cookies kan du i din webbläsare ändra inställningar för cookies, och du kan även spärra cookies.

Observera att om du spärrar cookies kommer du kanske inte kunna använda alla funktioner på webbkursportal.se

Här finns utförlig information om hur vi använder cookies.